TRANSPORT

36 let od založeni podniku,
250 zakázek denně,
90 kamionů denně

 

Logo Güterbeförderungsgewerbe
LKW im neuen Hengstberger Design 2021
Hengstberger Blochholz
Flugaufnahme1-Lagerkapazitaeten
Hengstberger LKW MAN 5432
Hengstberger Betriebsgelände Großweißenbach
Flugaufnahme2-Lagerkapazitaeten

OBLAST PŮSOBNOSTI

Dolní Rakousko, oblast zvaná Waldviertel, Horní Rakousko a Jižní Čechy

LOGISTIKA

Přepravce kulatiny.
Schopný, připravený, rychlý, spolehlivý a stálý.

VAŠE VÝHODY

Koncept logistiky založený na úzké spolupráci.
Osobní přístup.

schopnosti
logistiky

250 zakázek denně, 90 kamionů denně.
Firma Hengstberger je v oblasti přepravy kulatiny výkonný a již po desetiletí spolehlivý partner.

pohotovost
logistiky

Firma Hengstberger koordinuje přepravu přímo s hajnými, majiteli lesů, pilami a dalšími firmami, které kulatinu zpracovávají.
Odvoz následuje přímo z lesa.
Firma se nachází na ploše o velikosti 4 ha  (firemní budova a skladovací plocha) a funguje tak i jako mezisklad kulatiny.
O minimalizaci prostojů se snaží 7 mechaniků zaměstnaných na dvě směny.

trvalá
udržitelnost

Dřevo je nejcenější přírodní surovina určující hodnotu našeho života.
Z oblasti Waldviertel pochází velká část našich obchodních partnerů, jakož i našich zaměstnanců.
V Česku působí naše samostatná firma.
Řidiči se vrací každý den domů.

Hengstberger Motiv Wald Öko

Ekologický systém – les

Nejproduktivnějším ekosystémem je optimální využití přírodních zdrojů. Lesy jsou hned po oceánu nejdůležitějším, ovlivňujícím činitelem globálniho klimatu. Snižují kysličník uhličitý a produkují kyslík.
Vytěžená hmota je pro náš přepravní podnik nejdůležitější surovinou.
Hengstberger LKW Stärke

Spojovací článek
firmy Hengstberger

Kulatinu vyzvedneme přímo v lese, naložíme ji pomocí nakládacího jeřábu na kamion a dovezeme ji do pilařského závodu.
Efektivně a nejrychlejší cestou.
Hengstberger Holztransporte Kran

Čerpání
hodnot

NEPROVÁDÍME tranzitní přepravy, ale působíme v lokální oblasti. Čerpání hodnot zůstává v zemi.