TRANSPORT

36 let od založeni podniku,
250 zakázek denně,
90 kamionů denně

 

Logo Güterbeförderungsgewerbe
LKW im neuen Hengstberger Design 2021
Firmenareal Hengstberger 2023, Drohne (c)Hengstberger
Hengstberger Blochholz
Hengstberger LKW MAN 5432
Flugaufnahme2-Lagerkapazitaeten

OBLAST PŮSOBNOSTI

Dolní Rakousko, oblast zvaná Waldviertel, Horní Rakousko a Jižní Čechy

LOGISTIKA

Přepravce kulatiny.
Schopný, připravený, rychlý, spolehlivý a stálý.

VAŠE VÝHODY

Koncept logistiky založený na úzké spolupráci.
Osobní přístup.

schopnosti
logistiky

250 zakázek denně, 90 kamionů denně.
Firma Hengstberger je v oblasti přepravy kulatiny výkonný a již po desetiletí spolehlivý partner.

pohotovost
logistiky

Firma Hengstberger koordinuje přepravu přímo s hajnými, majiteli lesů, pilami a dalšími firmami, které kulatinu zpracovávají.
Odvoz následuje přímo z lesa.
Firma se nachází na ploše o velikosti 4 ha  (firemní budova a skladovací plocha) a funguje tak i jako mezisklad kulatiny.
O minimalizaci prostojů se snaží 7 mechaniků zaměstnaných na dvě směny.

trvalá
udržitelnost

Dřevo je nejcenější přírodní surovina určující hodnotu našeho života.
Z oblasti Waldviertel pochází velká část našich obchodních partnerů, jakož i našich zaměstnanců.
V Česku působí naše samostatná firma.
Řidiči se vrací každý den domů.

Hengstberger Motiv Wald Öko

Ekologický systém – les

Nejproduktivnějším ekosystémem je optimální využití přírodních zdrojů. Lesy jsou hned po oceánu nejdůležitějším, ovlivňujícím činitelem globálniho klimatu. Snižují kysličník uhličitý a produkují kyslík.
Vytěžená hmota je pro náš přepravní podnik nejdůležitější surovinou.
Hengstberger LKW Stärke

Spojovací článek
firmy Hengstberger

Kulatinu vyzvedneme přímo v lese, naložíme ji pomocí nakládacího jeřábu na kamion a dovezeme ji do pilařského závodu.
Efektivně a nejrychlejší cestou.
Hengstberger Holztransporte Kran

Čerpání
hodnot

NEPROVÁDÍME tranzitní přepravy, ale působíme v lokální oblasti. Čerpání hodnot zůstává v zemi.